niedziela, 29 lipca 2012

day 14 the most beautiful camping


Najpiękniejszy kemping na jakim byłam! Prawie na plaży i pomiedzy górami ..   wśród owiec i traw. Nie wiesz na co patrzeć, bo wszystkie kierunki są niesamowite .
The most beautiful camping that I've ever been! Almost on the beach and between mountains..among sheep and grass. You don't know what to observe because all directions are amazing.
 cóż ..było trochę trudno rozbić namiot ...z powodu silnego wiatru
well ..it was a little bit difficult to set up the tent..because of..strong wind

a także trudno zagotować wodę na makaron, ale..ale te widoki wszystko rekompensują!
and also difficult to boil a water for pasta but.. but those views could compensate everything!
..zjeść makaron (po godzinie gotowania ..) w takim miejscu.. bezcenne:)
 ..to eat pasta ( after hour of preparing ) in such place.. invaluable:)


 owce obserwują nas cały czas... sheep are watching us all the time..
poranny widok z naszego "apartamentu " na końcu świata :)
morning view from our "apartment" on the end of the world:)

day 14 SkyeTen dzień cały spędzieliśmy na Skye - nieprawdobodobne szczęście, bo cały dzień był słoneczny! Jeśli ktoś nie ma zbyt wiele czasu Skye jest tym co powinno się zobaczyć
w Szkocji. To coś jakby Szkocja w skócie.
This day we spent on Skye - incredible luck because all day was sunny! If someone don't have much time - Skye is something what you should see in Scotland. It is something like summary of Scotland.

 Kilt rocks


 Old Man of Storr
Myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko.. że nic bardziej niesamowitego już nas nie zdoła zaskoczyć tego dnia..ale nie widzieliśmy jeszcze naszego kempingu..
We thought that we saw everything..that nothing more incredible is not going to suprise us this day..but we haven't seen yet our camping ..

czwartek, 26 lipca 2012

day 13 Applecross

 w skrócie i swobodnym tłumaczeniu "droga nie jest polecana kierowcom-zółtodziobom oraz długim pojazdom..alternatywana i łatwiejsza droga..jest gdzie indziej":)kilka trudnych zakrętów ale widoki ..niesamowite! / a few difficult bends but views..amazing!


i na szczycie...jak na księżycu:) / and on the top...like on the moon:)day 13 way to Applecross


 Ullapool

To jest ten rodzaj miejsc, na jakie czekałam. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nuda..ze to wszystko to samo - skały i droga, ale dla mnie jechanie przez takie krajobrazy jest jak medytacja, to coś co staram się zatrzymać w mojej głowie i sobie przypomnieć kiedy jest mi zle.
That is this kind of places that I waited for. Someone could say that is boring..what's all the same - rocks and road but for me driving through such landscapes is like a meditation, what is something that I keep in my mind and I try to recall when I feel bad.

 Uwielbiam to zdjęcie poniżej / I love this photo below...


Zabrałam strój kąpielowy ..tak na wszelki wypadek..ale jedynym strojem jaki mogłam nosić na plaży był woodoodporny strój motocyklowy:) Naiwna ja!
I've took swimming suit..just in case..but only suit that I could wear on the beach was..motorcycle's waterproof suit:) Naive I !


day 12 way to Ullapool


I teraz zaczeliśmy podróżować bardzo wolno. Drogi stają sie bardzo wąskie z tymi zatoczkami do mijania się, no i oczywiście widoki. Robimy wiele przerw żeby zrobić zdjęcia lub po prostu rozejrzeć sie i podziwiać widoki.
And now we've started to travel very slowly. Roads became very tight with those passing places and of course views..We made lots of breaks to make a photo or just to look around to admire landscapes.Na kemping w okolicy Ullapool przyjechaliśmy pózno, ale jest wciąż jasno - to jedna z tych pozytywnych rzeczy w podróżowanu na północy - dzień jest długi i można jeżdzić do póznych godzin:)
We came late on a camping near to Ullapool but there is still  brightly - that's one of those positive things in vacation on the North - day is long nad you can drive to late hours:)


                           
Sądzililiśmy , że to najładniejszy kemping, ale nie wiedzieliśmy jeszcze co nas czeka na Skye..
We thought that it was the most beautiful camping but we didn't know yet what wait for us on Skye...