niedziela, 5 marca 2017

Carnaval Sion


Mój drugi karnawał w Szwajcarii! Tym razem wiedziałam trochę lepiej, jak przygotować się do tego długiego weekendu, ponieważ główne wydarzenia rozpoczynają się w piątek, a kończą się we wtorek ...więc trzeba rozłożyć siły.
My second Carnival in Switzerland! This time I knew it a little bit better how prepare myself to this long weekend, because the main event starts on Friday and finishes on Tuesday...
so you have to distribute the power.
 During the day a big parade with the Guggens Orchestras.. during the night ...a big party on the streets of the town 
czwartek, 23 lutego 2017

Annecy, francuska Wenecja/Venice of the Alps


Tylko krótki spacer po urokliwym Annecy. I byłoby dobrze wrócić tam i spędzić tam trochę więcej czasu ..
Only short walk around charming Annecy. It would be good to go back there and spend there a little bit more time..

poniedziałek, 31 października 2016

Le barrage de Cleuson - 2186 m

Tuż przed zimą, w sztucznym jeziorze Cleuson jest najwyższy poziom wody.
Just before winter, in the Cleuson artificial lake is the highest level of the water. Szlak / Path - "Ancien Bisse de Chevrve"


And this a map showing what would happen after the Cleuson Dam collapse..


luckily Ï'm living outside red zone:)

sobota, 22 października 2016

(my second) winter is coming

Ten jasny punkt przed zaporą to 9-cio kondygnacyjny budynek. Zapora Dixence jest wysoka na 285 m..
The pale point in front of the dam is a nine story building. Dixence Dam is 285 m high.wtorek, 18 października 2016

świat yeuopa

Od kiedy się przeprowadziłam podróżuję mniej (albo raczej nie podróżuję w ogóle), ale - dzięki Couchsurfingowi - czasem świat przychodzi do mnie ..
Już gościłam Kanadę, Iran i tym razem to była wizyta motocyklowa ..
Poznaliśmy się kilka lat temu w Polsce, a teraz nasze drogi skrzyżowałsię ponownie w innym miejscu i w innym etapie życia.

Since I've moved I travel less ( or rather I do not travel at all) , but - thanks to Couchsurfing - sometimes the world comes to me.. 
I've already hosted Canada, Iran and this time it was a motorcycle visit..
We met some years ago in Poland and now our roads have crossed again, in some other place and in the other stage of life.

http://www.yeuop.pl/

Było miło Cię znów zobaczyć! Czekam na kolejne spotkanie ..prawdopodobnie za kilka lat .. kto wie, gdzie ..:)
It was nice to see you again! I look forward to see you again .. probably in few years.. who knows where..:)

niedziela, 16 października 2016

Fafleralp

A half day trip..
..takie tam latanie wokol komina..