czwartek, 24 grudnia 2015

wtorek, 22 grudnia 2015

Spotkanie na szczycie

...spotkanie na szczycie i/lub zderzenie kultur..(?!) Słoń podróżuje, jak niegdyś pewien krasnal, i przesyła pozdrowienia :)
..meeting on summit and/or culture clash..(?) An elephant travels, like formerly some dwarf , and sends greetings:)

sobota, 19 grudnia 2015

Mikołaj 2

..a u podnóża góry .. Święty Mikołaj może z łatwośćią jeździć na motocyklu!
..and at the foot of the mountain.. Santa Claus can easily ride a motorcycle!
Tutaj wspierany przez renifery  ..może jest to dobry pomysł dla naszej polskiej parady - "ścigani" powinni być przebrani za renifery!
Here support by reindeers or something like that..maybe it is a good idea for our polish parade - "quarries"  should be dressed up as reindeers!

czwartek, 17 grudnia 2015

niedziela, 6 grudnia 2015