wtorek, 24 kwietnia 2012

Mników - cd

a few photos from... motorcycle rally...
kilka zdjęć z.. ze zlotu motocyklowego..
well..I'm always more interested in cars..especially in those old ones
coż..jestem zawsze bardziej zainteresowana samochodami..szczególnie tymi starymi
lovely ..Volvo 1800ES

MG

Chevrolet Monza

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Mników - motorcycle rally


 Rally took place on military training ground in Kracow.
Zlot miał miejsce na poligonie wojskowym w Krakowie.
Unfortunately the weather was bad..was raining.
Niestety pogoda byla kiepska...padało.

 We've decided to go on rally because of one couple - Iza i Kamil. They've spent 1340 days on the way back to home..from Singapure2Poland..via world!
Of course on motorbikes!:)


Zdecydowaliśmy się przyjechać na zlot ze względu na jedną parę  - Izę i Kamila.
Spędzili 1340 dni w drodze do domu...z Singapuru do Polski..przez świat.
Oczywiście na motocyklach.


 We were counting on bigger slideshow/lecture about their trip, but..unfortunately only photos in small tent and really short story about such long trip.
Liczyliśmy na większy pokaz zdjęć, niestety tylko zdjęcia w małym namiocie i krótka opowieść o ich długiej  podróży.
 http://www.singapore2poland.com/index.php
from rally I have some souvenirs..t-shirt..and some bruises,
well...soft ground..Suzi and I.. it is a bad combination:)

ze zlotu mam kilka pamiątek...t-shirt ...i kilka siniaków,
cóż..miękkie podłoże..Suzi i ja...to kiepskie połączenie:)

piątek, 6 kwietnia 2012

bad weather forecast

kiepska prognoza pogody na śweta... :( mimo wszystko.. wesołych swiąt!
bad weather forecast .. for Easter... :( after all..Happy Easter!