niedziela, 28 lutego 2016

Mer de nuages 2

Wiem, że to już było, ale za każdym razem, gdy widzę to zjawisko, nie mogę powstrzymać się od zrobienia zdjęcia .. 
I know that it already was, but everytime when I see this phenomenon, I cannot refrain from taking a photo..
wtorek, 9 lutego 2016

Sion Carnival

Switzerland still can surprise me..
The last weekend of Carnival was amazing - all the city was celebrating!
I wished that I didn't have camera because I never saw so amazing and creative fancy dresses. Whole city was covered with confetti, a lot of parades of the guggen orchestras and people dancing on the streets.. incredible evening!


Szwajcaria nadal mnie zaskakuje ..
Ostatni weekend karnawału było niesamowity - całe miasto świętowało!
Żałowałam, że nie mam aparatu, bo nigdy nie widziałem tak niesamowitych i twórczych karnawałowych przebrań. Całe miasto było pokryte konfetti, parady orkiestr Guggen i mnóstwo ludzi tańczących na ulicach .. niesamowity wieczór!