niedziela, 25 października 2015

Bern

Lubię moje wioskowe życie, więc potrzebuję naprawdę dobrego powodu, żeby wioskę porzucić i pojechać zwiedzać inne części Szwajcarii.
I like my village life, so I need a really good reason to leave it and to go visit other part of Switzerland.
Tym razem powodem były...wybory w Polsce. Aby zagłosować musiałam jechać do Berna, nieformalnej stolicy Szwajcarii, jak mi wiadomo Szwajcaria nie posiada stolicy, ale Bern jest siedzibą rządu i ambasad.
This time the reason was.. election in Poland. To vote I had to go to Bern, informal capital city, as I know Switzerland does not have capital city, but Bern is a headquarter of the government and embassies.
Pierogi!
Announcement about the shop with polish food, which will be open during Sunday, because of the election in Poland.. 

Confoederatio Helvetica, dlatego znajdujemy skrót CH na szwajcarskich samochodach itp.
Confoederatio Helvetica, that's why we find abbreviation CH on swiss cars etc.


Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku miałam czas na spacer, przyjemny jesienny spacer z gorącymi kasztanami w ręku.
After fulfilled civic duty I had time for a walk, nice autumn walk with hot chestnuts in hand.

Einstein House - Albert Einstein mieszkał tutaj ze swoją rodziną między 1903-05.
Einstein House - Albert Einstein lived here with his family between 1903-05.

Niesamowite rzeźby z głównego portalu katedry, Sąd Ostateczny
Amazing sculptures from the main portal on cathedral, Last Judgment
Bern, miasto z niedźwiedziem w herbie, w mojej opinii, z niedźwiedziem ze złamaną łapą..
Bern, city with the bear in coat of arms, in my opinion, with the bear with broken paw..
..posiada też prawdziwe miski, na brzegu rzeki znajduję się wybieg dla niedźwiedzi. Myślałam, że ten sztuczny będzie jedynym jakiego zobaczę...
...has also real teddy bears, on the bend of the river is a bear-park. I thought that this artificial one, would be the only bear, that I could see...
.. ale był jeden..
..but there was one..
tak.. jestem też i nadal zdumiona liczbą niskich, szybkich i drogich samochodów w Szwajcarii ..
yeah....I'm also and still astonished at the number of low, fast and expensive cars in Switzerland..

sobota, 24 października 2015