wtorek, 27 sierpnia 2013

Romania 14


W drodze powrotnej do domu przypadkowo trafiliśmy na pokazy lotnicze.
On the way back home we by accident run across airshow. 

Jako pewnego rodzaju podsumowanie mogę powiedzieć, że gorąco polecam Rumunie!
Nie bójcie się .. pokochacie Rumunię:)
As some kind of summary I can only say that I highly recommended Romania!
Do not affraid...you will love Romania!:)

Romania 13-14

No i ostatnie godziny w Rumunii.. jak zwykle wysyłamy kartki w ostatni dzień 
And last hours in Romania..as usually we send postcards in last day..

Ostatnie domki i ostatnie lody od Betty Ice..i jesteśmy na Węgrzech 
Last houses and last ice creams from Betty Ice.. and we are in Hungary

 Zdecydowaliśmy się zostać 40 km od Tokaja na kempingu polecanym przez polską parę, którą spotkaliśmy w Rumuni ( miejscowość Pere, Hernad-Party, ok 11 Euro za dwie osoby).
We decided to stay 40 km from Tokaj on a camping recommended by polish couple that we met in Romania. Nice place near to river.( village Pere, Hernad-Party).Popołudnie spędziliśmy na kajaku, a wieczór  z czymś co kupiliśmy w Rumunii i z czymś  co kupiliśmy w Tokaju...
Afternoon we spend on the canoe and evening with something what we bought in Romania and something what we bought in Tokaj...


Na koniec chciałabym się podzielić książka.. fantastycznie było mieć ją ze sobą i czytać ją w tych wszystkich miejscach. Chcę też podziękować za miły sen ..na świetniej poduszce..:)
On the end I would like share with nice book..it was great to have it there and read it in all those places. And I would like to thank for a nice sleep  on the great pillow..:)

Romania 11-12

Następne dwa dni spędziliśmy w okolicy Turdy. Chcieliśmy się zatrzymać na kemping koło wąwozu Turda (Cheile Turzii ) ale przyjechaliśmy późno i nie mogliśmy znaleźć kempingu w ciemnościach a zaczynała się burza, wiec zatrzymaliśmy się w pensjonacie (pensjonat Laura, 90RON za pokój).
Kolejnego dnia zmieniliśmy miejsce..znaleźliśmy kemping - musieliśmy jechać przez pola ale było warto. Mieliśmy piękny widok!
Next two days we spent near Turda. We wanted to stay on a camping near to canyon Turda (Cheile Turzii) but we came late and we could find camping in darkness and storm was started...so we stoped in pension. Next day we change place..we found camping - we had to go through field but it was worth it. We had a place with lovely view.
widok na Petrestii de Jos z pensjonatu
view on a village Petrestii de Jos from Pension
i widok na kanion od strony Petrestii de Jos
and the view on the canyon from side Petrestii de Jos
Salina Turda jest kopalnią soli w Turdzie. Na dnie kopalni znajdują się liczne atrakcje.. łodzie, mini golf, itd.
Salina Turda is a salt mine situated in Turda. On the bottom of salt mine are situated
numerous attraction ..boats, mini golf, etc.
 


Ostatni wieczór w Rumunii spędziliśmy wędrując w kanonie Turda ( Cheile Turzii )..
Last evening in Romania we spent on walking in canyon Turda (Cheile Turzii )..
 i obudziliśmy się z takim widokiem..
and woke up with such view..
 

niedziela, 25 sierpnia 2013

Romania 10


Kemping w Horezu nie był jakiś wyjątkowy, zatrzymaliśmy bo po prostu byliśmy zmęczeni (20RON za 2 osoby)
Camping in Horezu wasn't special, we just stoped because we were tired (20 RON for 2 person).


Plan na dziś - Transalpina – potoczna nazwa drogi krajowej DN67C w Rumunii
Plan for today - Transalpina - a common name for the national road in Romania DN67C
Transalpina zaczyna się długimi i szerokimi zakrętami.. piękna część dla motocyklistów!
Od 2010 droga ma asfaltową nawierzchnię więc dla naszych motocykli stała się dostępna ale potrafię sobie wyobrazić, że droga z szutrową nawierzchnią miała więcej uroku...
Transalpina starts with long and wide bends..lovely part for motorcyclists!
Since 2010 road has asphalt surface so for our bikes is accessible but I can imagine that road with gravel surface had more charm..


Tak ja nam powiedziano pogoda zmienia się tam szybko i nagle.. i każdego dnia pada.
Mieliśmy szczęście, bo najpiękniejszy i najtrudniejszy moment przejechaliśmy bez kropli deszczu..ale potem...coż..skończyłam dzień z mokrą bielizną:)
As people told us weather change there quick and suddenly..and everyday rain.
We were quite lucky because the most beautiful and the most difficult part we went without raindrop, but after..well .. I finished day with wet underwear:)Muszę powiedzieć, że Transalpina jest lepsza niż Transfogarska .. moim zdaniem.
Lubię jeździć przez taki księżycowy krajobraz. Transalpina jest też dłuższa i wszystkie jej części bardzo ciekawe.

I must say that Transalpina is better than Transfăgărășan..in my opinion.
I like to ride through such moon landscapes. Transalpina is also longer and all part are very intresting.

 

sobota, 24 sierpnia 2013

Romania 9
Trasa transfogarska została zbudowana pomiędzy 1970 a 1974 rokiem, za rządów  
Nicolae Ceaușescu. W najwyższym punkcie droga wspina się na wysokość 2034 m n.p.m.
Transfăgărășan road was constructed between 1970 and 1974, during the rule of Nicolae Ceaușescu.In the highest point the road climbs to 2,034 metres altitude.


Vidraru – jezioro zaporowe na rzece Ardżesz
Vidraru – artifical lake on the river Ardżesz.


 Mamałyga – narodowa rumuńska potrawa, z mąki albo kaszy kukurydzianej, tutaj z serem i śmietaną.
Mamałyga - Romania's national dish, made ​​from flour or corn porridge, hier with cheese and sour cream.
Zamek Poenari jest bardziej "zamkiem Drakuli" niż zamek w Branie. W Poenari Vlad III Palownik żył..w a każdym razie spędził więcej czasu niż w Branie.
Castle Poenari  is more "Dracula Castle" when the castle in Bran. In Poenari castle Vlad III Impaler lived.. anyhow probably spent more time then in Bran.
 Poniżej / Below -  Horezu