poniedziałek, 5 grudnia 2011

Motomikołaje

4th of December, but still without snow so this year I can take my Suzi on the parade and this time she will be as the moose
4 grudnia, ale wciąz bez śniegu, więc w tym roku mogę zabrać moją Suzi na paradę i tym razem ona będzie jako łoś
 ..well .. it is hard to recognize friends..today all looks the same
..coż.. trudno rozpoznać znajomych..dziś wszyscy wygladają tak samo

about 80 motorcycles..and almost 400 children from children's home waiting for gifts
ok 80 motocykli ..i 400 dzieci z domów dziecka czekających na prezentyas usually great charity action prepared by Association of Donors of Smile and motorcyclists from silesian forum
jak zwykle świetna akcja dobroczynna przygotowana przez Stowarzyszenie Dawców Uśmiechu i motocylistów ze śląskiego forum