poniedziałek, 31 października 2016

Le barrage de Cleuson - 2186 m

Tuż przed zimą, w sztucznym jeziorze Cleuson jest najwyższy poziom wody.
Just before winter, in the Cleuson artificial lake is the highest level of the water. Szlak / Path - "Ancien Bisse de Chevrve"


And this a map showing what would happen after the Cleuson Dam collapse..


luckily Ï'm living outside red zone:)

sobota, 22 października 2016

(my second) winter is coming

Ten jasny punkt przed zaporą to 9-cio kondygnacyjny budynek. Zapora Dixence jest wysoka na 285 m..
The pale point in front of the dam is a nine story building. Dixence Dam is 285 m high.wtorek, 18 października 2016

świat yeuopa

Od kiedy się przeprowadziłam podróżuję mniej (albo raczej nie podróżuję w ogóle), ale - dzięki Couchsurfingowi - czasem świat przychodzi do mnie ..
Już gościłam Kanadę, Iran i tym razem to była wizyta motocyklowa ..
Poznaliśmy się kilka lat temu w Polsce, a teraz nasze drogi skrzyżowałsię ponownie w innym miejscu i w innym etapie życia.

Since I've moved I travel less ( or rather I do not travel at all) , but - thanks to Couchsurfing - sometimes the world comes to me.. 
I've already hosted Canada, Iran and this time it was a motorcycle visit..
We met some years ago in Poland and now our roads have crossed again, in some other place and in the other stage of life.

http://www.yeuop.pl/

Było miło Cię znów zobaczyć! Czekam na kolejne spotkanie ..prawdopodobnie za kilka lat .. kto wie, gdzie ..:)
It was nice to see you again! I look forward to see you again .. probably in few years.. who knows where..:)

niedziela, 16 października 2016

Fafleralp

A half day trip..
..takie tam latanie wokol komina..


środa, 14 września 2016

kto rano wstaje.. the early bird

Kto rano wstaje..temu Pan Bóg...ładne widoki daje..
The early bird gets the worm.. or the nice views ..

sobota, 27 sierpnia 2016

Fondation Pierre Gianadda


Niesamowite miejsce w Martigny - Fondation Pierre Gianadda. Jest to sala wystawowa i koncertowa zbudowana na, a raczej wokół ruin starożytnej świątyni.
Budynek został stworzony przez Leonarda Gianadda by upamiętnić jego brat - Pierra Gianadda, który tragicznie zginął w katastrofie lotniczej.
Amazing place in Martigny - Fondation Pierre Gianadda. It is an exhibition and concert hall built on or rather around ancient Celtic temple. Building was created by Léonard Gianadda to commemorate his brother - Pierre Gianadda, which tragically died in the plane crash.
Budynek otoczony jest ogrodem pełnym rzeźb współczesnych artystów.
The building is surrounded by the garden full of sculptures of modern artists.


środa, 24 sierpnia 2016

The Cleuson Dam

Lato dobiega końca. Może jesienią w końcu znajdę trochę czasu na przejrzenie tych wszystkich letnich zdjęć ..
The summer almost over. Maybe during the autumn I will finally find some time to look through all those summer's pictures..
Tutaj miłe wspomnienie wizyty naszych przyjaciół i spacer do zapory Cleuson.
Here a nice memory of the visit of our friends and our walk on Cleuson dam.Chmury i zapora. Clouds and the dam


poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Thyon 2000 (Switzerland) and Avoriaz (France)

( forgotten post from 2015...zapomniany wpis z 2015..)

Krótka wycieczka motocyklowa, żeby zobaczyć Thyon 2000, podobnie jak prawie wszystkie, małe lub większe, podróże w Szwajcarii mają związek z architekturą. Tym razem jadę zobaczyć ośrodek narciarski.
Short motorcycle trip to see Thyon 2000, like almost all, small or bigger, journey in Switzerland has an aim connected with architecture. This time to see ski resort.

Earlier, during the summer we went to France to see ski resort Avoriaz. Amazing situated on plateau next to the high cliff! But only location is astonish.. unusually is also architecture..
Wcześniej, latem udaliśmy się do Francji, aby zobaczyć ośrodek narciarski Avoriaz. Niesamowicie położony na płaskowyżu obok wysokiego klifu! Ale nie tylko lokalizacja jest zdziwiająca .. niezwykła jest również architektura ..

The project started in 1960 when Jean Vuarnet ( skier, golden olimpic medalist ) initiated idea of ski resort in Avoriaz and hired young architects Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni and Jean-Marc Roques to design the resort.
Projekt rozpoczął się w 1960 roku, gdy Jean Vuarnet ( narciarz, złoty medalista olimpijski ) zainicjował pomysł powstania ośrodka narciarskiego w Avoriaz i zatrudnił młodych architektów Jacques Labro Jean-Jacques Orzoni i Jean-Marc Roques by zaprojektowali ośrodek.First building was finished in 1966, ski resort is still spreading and new buildings trying to follow the style of the previous objects.
Pierwszy budynek został ukończony w 1966 roku, ośrodek narciarski wciąż rozrasta,
 a nowe budynki starają się podążać za stylem poprzednich obiektów.