sobota, 22 czerwca 2013

po / after Ladies Motor Rumble 2013

 .. i po spotkaniu dziewczyn w lesie. Było doskonale .. oh marzyłam o takim weekendzie... Niesamowity relaks między motocyklami, końmi, świetnymi dziewczynami .. i retro sukienkami od Lady Carotta.
 ..and after meeting of girls in forest. It was excellent.. oh I dreamed about such weekend... Amazing relaxation between motorcycles, horses, great girls..and retro dresses from Lady Carotta.
..po latach próbowałam .na chwile zamienić motocykl na konia..było fajnie, ale po latach..to boli:)
..after ages I tried ..for a while change my motorcycle for a horse...was nice but after ages .. it hurts:)
Dzięki Natalio i Magdo za taką świetną możliwość spotkania się. Mam nadzieję, że zobaczymy znów .. :)
Thanks Natalia and Magda for such lovely opportunity to meet. I hope that we will see again.. :)
more nice(er) photos on LMR facebook
https://www.facebook.com/LadiesMotorRumble

środa, 12 czerwca 2013

Prośba o wsparcie / Request about support

Prośba o wsparcie! Mój znajomy stara się o wsparcie swojej podróży motocyklowej do Azji Centralnej po przez portal " Polak potrafi".Historia jego motocyklowych podróży jest naprawdę niesamowita(!) i cała zapisana na jego motocyklu - dosłownie!
Spotkaliśmy się dzięki Couchsurfingowi rok temu - byłam pod wrażeniem jego nisko kosztowych samotnych podróży - facet jest niezwykły i wyjątkowy, więc pomóż mu dopisać na motocyklu kolejny cel podróży!
Proszę zapoznaj się z projektem i udziel mu wsparcia, dziękuję!


Request about support! My friend is trying to get support from portal "Polak potrafi" for his trip to Central Asia. The history of  his motorcycle's travels is really incredible(!) and all is written on his bike - literally!
We've met through Couchsurfing year ago and I was impressed by his low costs and lonely trips - guy is extraordinary and unique so help him add a new destination on his motorcycle!
so please get to know about project and give him suport, thank you!