czwartek, 30 lipca 2015

eLka


W Szwajcarii sposób robienia prawo jazdy jest nieco inny niż w Polsce.
Tutaj najpierw ubiegasz się o prawo jazdy tymczasowe i już wtedy można kupić motocykl, przypiąć eLkę i po prostu jeździć....masz rok lub dwa na zdanie egzaminu.
In Switzerland the way of making drive license is a little bit different than in Poland.
Here you can get a temporary license and just buy motorcycle, pin the L sign and simply ride...you have year or two to pass the exam.

poniedziałek, 27 lipca 2015

Le Corbusier et Le Lac

Szwajcaria duża nie jest, ale oferuje wiele! Potrzebuję godziny i trochę aby z mojej wioski w górach dostać się do miejsca gdzie mogę spacerować ..pod palmami..
Switzerland is small but offers a lot! I need a little bit more than hour to get from my village in the mountain to the place where I can walk...under palms...
Tym miejscem jest jezioro genewskie/ jezioro lemańskie. Jak przeczytałam w przewodniku, nazwa "jezioro genewskie" jest używana tylko przez ludzi z Genewy, dla reszty to jest jezioro lemańskie:)
This place is Lake Geneva/ lac Léman. As I read in guidebook, the name "Lake Geneva" is used only by people from Gevena, for rest it is Léman::)
Celem podróży do Vevey była villa "Le Lac", zaprojektowana przez Le Corbusiera.

Dom jest bardzo mały, ale doskonale pokazuje sposób myślenia architekta. Nie ma tutaj straconych przestrzeni, wszystkie elementy wydają się mieć swoje uzasadnienie.
The aim of the trip to Vevey was villa "Le Lac", designed by Le Corbusier.
The house is very small but it shows perfectly the way of thinking of architect. There is no lost space, all elements seem to have their explanations.
Ogromny widelec - instalacja artystyczna zaprojektowana przez Jean-Pierre Zaugga, przed Alimentarium Muzeum Żywność. Ponizej - Pomnik Charliego Chaplina, który mieszkał i zmarł w Vevey.
Huge fork - artistic installation designed by Jean-Pierre Zaugg, in front of The Alimentarium Food Museum.Charlie Chaplin's monument, who lived and died in Vevey.

Nastepny przystanek Montreux Jazz Festival Next stop Montreux Jazz Festival
\
Pomnik Freddiego Mercury w Montreux. W Montreux zespołu Queen posiadal swoje studio nagrań-Mountain Studios.
The statue of Freddie Mercury in Montreux. In Montreux band Queen had their recording studio-Mountain Studios.
A teraz coś z zupełnie innej beczki .. Chciałbym podziękować za miły prezent(y) z Polski (?!:)
And Now For Something Completely Different.. I would like to thank for some nice gift from Poland(?!:) 

sobota, 18 lipca 2015

Hangar Rockin' St. Stephan - part 2

 Druga część zdjęć.. Nie zrobiłam wielu zdjęć, upał był niemiłosierny..
Second part of photos.. I didn't make a lot of photos, heat was unrelenting..
...i dopiero opuszczając lotnisko znaleźliśmy orzeźwienie:)
....and when we were leaving from old airfield we've found refreshment:)


wtorek, 14 lipca 2015

Hangar Rockin' St.Stephan


Pierwsza część zdjęć z Hangar Rockin w St. Stephan - niesamowite spotkanie w pięknej szwajcarskiej dolinie.( Muszę też dodać, że..póki co..nie widziałam brzydkiej szwajcarskiej doliny...)
First part of photos from Hangar Rockin in St.Stephan - amazing meeting in lovely swiss valley. (I have to add that.. till now.. I didn't see ugly swiss valley..)
...i Asia w jednej z moich pierwszych prac sitodrukowych:)..and Asia in one of my first print work:)

poniedziałek, 13 lipca 2015

Suisse

Były pewne wątpliwości po ostatnim wpisie... ale jeśli jesteś tutaj, nie masz żadnych wątpliwości, gdzie jesteś! Dzień flagi jest tutaj codziennie.Z ciekawostek, jakie sprzedała mi Asia - szwajcarska flaga jest jedną z dwóch kwadratowych flag państwowych, drugą jest flaga Watykanu.
There were some doubts after last post.. but if you are here you have no doubts where you are! Here probably Flag Day is everyday. From interesting facts,which I got from od Asia -swiss flag is one of two flags which are square, other one is flag of Vatican.
O szwajcarska flagę można się też potknąć w sklepie...  You can also stumble over swiss flag in shops..
 Drugie wrażenie kogoś kto ma tutaj pojazd....
Second impression of someone who has vehicle here...
..ale nareszcie mój motocykl dołączył do mnie...więc chociaż parkowanie będzie łatwiejsze:)
..but finally my motorcycle joined me.. so at least it will be easier to park:)
Dzięki T./ Thanks T. :)