środa, 24 października 2012

last nice days..

ostatnie ładne dni...
Zrobiłam przegląd blogów motocyklowych bloggerów..po ostatnim weekendzie wszędzie dominowała sceneria jesienna..wiec nie jestem zbyt orginalna:)
I've made review of blogs of motorcycles bloggers.. after last weekend everywhere dominated the autumn scenery...so I'm not very original:)

Ten nietypowy zamek znajduje się na Dolnym Slasku, w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.
Zamek został zbudowany w 1838 roku w stylu neogotockim zgodnie z projektem architekta
Charles Frédéric Schinkel.
This quite unusually castle is situated in Lower Silesia, in the village of Kamieniec Ząbkowicki .Castle was built in 1838 in the neo-Gothic style according to the design by the architect Charles Frédéric Schinkel.

poniedziałek, 22 października 2012

Taka jest Kolumbia / This is Colombia

 Kilka zdjęć z wykładów o Kolumbii, z festiwalu "Opinie" jaki odbył się kilka dni temu w Żorach. To była pierwsza edycja festiwalu - krajem partnerskim była Kolumbia.
 Few photos from lecture about Colombia, from festival "Opinie" which took place in Żory few days ago. This was first edition of festival - this time partner country was Colombia.
Poniżej link do nowego bloga - Claudia i Dominik startują z nowym blogiem o Kolumbii.
Below link to new blog - Claudia and Dominik are starting with new blog about Colombia.
http://www.takajestkolumbia.com/

poniedziałek, 15 października 2012

Akamas

kilka zdjęć z wycieczki z lokalnym przewodnikiem na cyplu Akamas 
few photos from trip with local guide on Akamas promontory
bananowce / banana trees opuszczona wioska turecka / abandoned turkish village
Lara's beach Avakas Gorge

Troodosnastępny dzień na naszym wypożyczonym motocyklu ..tym razem kierunek - góry 
next day on our rented bike..this time direction - mountains

widok z Olimpu, najwyższego szczytu w górach Troodos i na Cyprze (1951 m n.p.m.) 
view from Olimp, at 1,952 metres, the highest top in Troodos mountain and on Cyprus
w górach Troodos działa ośrodek narciarski, co trudno było sobie wyobrazić w tym upale:)
in Troodos mountain works ski resort what was hard to imagine in this heat :)
Omodos - urocza wioska w górach Troodos
Omodos - lovely village in Troodos mountain
poniedziałek, 8 października 2012

Sanctuary of Aphrodite and Pissouri


 Sanktuarium AfrodytySanctuary of the Paphian Aphrodite

 kosciół w pobliżu ruin sanktuarium / church near to the ruin of sanctuary

.. prawdziwy, cypryjski motocyklista /.. proper motorcyclist from Cyprus
małe, ładne miasteczko - Pissouri - to było to czego szukałam na Cyprze, czego oczekiwałam - gęsta zabudowa i urocze zaułki
nice small town - Pissouri - that was something what I was looking for on Cyprus what I expected - density housing and lovely alley

 w drodze powrotnej do Pafos / on the way back to Paphos

piątek, 5 października 2012

Aphrodite's Rock


 Petra Tou Romiou lub Skała Afrodyty, według mitologii to miejsce znane jest jako miejsce narodzin Afrodyty. Petra Tou Romiou, or Aphrodite's Rock, according to mythology this place is known as the birthplace of Aphrodite.
czwartek, 4 października 2012

Kato Paphos

Mieszkaliśmy w Kato Pafos. Miejsce to jest raczej turystyczne, mnóstwo hoteli, restauracji i sklepów z pamiątkami.
We had accommodation in Kato Paphos. Place is rather touristic, lots of hotels, restaurants and shops with souvenirs.
Poza centrum, z dala od nadmorskiej promenady można zobaczyć przestrzeń..bardziej..jakby to powiedzieć...bardziej przypadkową z wieloma niedokończonymi budynkami ze stalowymi prętami sterczącymi z ostatniej kondygnacji.
Outside of the centrum, away from the beach promenade you can see space..more..how to say this..more accidental with many unfinished buildings with steel rods sticking out from last storey.A żeby zobaczyć jakieś fajne ciasne uliczki ze starymi zabudowaniami musieliśmy zapytać w punkcie informacyjnym. Znależliśmy dwie czarujące stare wioski, ale o tym pózniej.
Poniżej jeszcze parę zdjęć z Kato Pafos.
To see some nice tight streets with old houses we had to ask about it in information point. We found two charming old villages but about it later. Below more photos from Kato Pafos.