sobota, 15 listopada 2014

Dziewczyna i motocykl na Motovoyager.net

Kto czyta bloga ten wie, a kto tego nie robi może przeczytać wszystko o podróży do Rumunii na portalu motovoyager.net
Who reads my blog knows but who doesn't do it now can read all about trip to Romania on motovoyager.net

środa, 12 listopada 2014

Motogringos - part 2

Nasi (nie tylko) motocyklowi znajomi wracają, wracają na drogi Ameryki Południowej!
Można śledzić ich podróż na blogu http://motogringos.blogspot.com/
Dziewczyna i motocykl życzy powodzenia!
Our (not only) motorcycle friends are back, back on the roads of South America!
You can watch their trip on blog http://motogringos.blogspot.com/
Dziewczyna i motocykl wish you luck!

środa, 22 października 2014

The Art of Ride, Ruda Śląska

                          

  Tym razem spędziliśmy dwa wieczory w Rudzie Śląskiej. Na rozgrzewkę impreza w Druid Pub 
i prezentacja z samotnej podróży Pawła Noconia - "Irbis Mongolia Expedition 2013".

 This time we spent two evenings in Ruda Śląska. On warm-up event in Druid Pub and presentation of lonely trip of Paweł Nocoń -  "Irbis Mongolia Expedition 2013".

Drugiego dnia festiwalu obejrzeliśmy kilka filmów w Kinie Patria. Pierwszym był "Why We Ride", później "Moto The Movie 5" a na koniec "Droga Wolna" autorstwa Moto Project Freedom.

On second day we saw few movies in Cinema Patria. First was "Why We Ride", after "Moto The Movie 5" and on the end "Droga Wolna" made by Moto Project Freedom.
 Muszę przyznać, że właśnie ten ostatni film wydawał się najciekawszym punktem programu. Dwa pierwsze filmy to świetnie zrobione zagraniczne produkcje z perfekcyjnymi zdjęciami, ale na tle filmu "Droga Wolna" wydają się dość trywialne.
Oczywiście to moja subiektywna opinia wynikająca z tego, że film o polskich motocyklistach podróżujących na wschód jest mi po prostu bliższy. Jeżdżenie w deszczu, mozolne gromadzenie funduszy na wyjazd,poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest wolność.. to znajome uczucie, znajome bardziej niż oglądanie w zwolnionym tempie amerykańskich motocyklistów w pełnym słońcu.

Tak więc ..jeśli ktoś ma możliwość obejrzenia "Droga Wolna" to gorąco polecam. W filmie można odnaleźć ducha książek Andrzeja Stasiuka, tę próbę opisu ulotnego stanu "bycia w podróży". I..jeśli dobrze zrozumiałam..film powstał ze środków własnych, więc podziwiam!

I have to say that this last event seems to be the most interesting.Those two first movies are well done foreign productions with perfectly done photo shoots but on the background of "Droga Wolna" both those movies seem to be very trivial.
Of course it is my subjective opinion, opinion resulting from that that polish movie about trip of polish motorcyclists on East is closer to me.
Riding in rainy weather, strenuous searching for funds for a trip.. this is a familiar feeling, more than watching american motorcylists riding in sunny weather in slow motion.
So..if you will be able to see Droga Wolna I can recommend.  There you can find spirit of Andrzej Stasiuk books, this attempt to describe this faint state of "being in travel" . 

And ...if I understood good this movie is made from their own funds, so I admire!
 
 Kiedy oglądałam film "Why We Ride" myślałam o jakieś polskiej wersji, odpowiedzi zrealizowanej w podobnej formule. Może istnieje już taki film mówiący o polskiej historii sportów motocyklowych, 
o środowisku motocyklistów...a może ktoś nakręci taki film..

 When I was watching "Why We Ride" I was thinking about some polish version, polish answer in similar canon. Maybe there is such movie about history of polish motorcycle sport, about motorcyclists milieu.. 
or maybe someone is going to do such movie...
 Lambretta Klub Polska
The Art of Ride to, jak zawsze, także spotkanie motocyklowych entuzjastów w swobodnej atmosferze... :)
The Art of Ride, as usually, is also meeting motorcycle enthusiasts in freely atmosphere... :)

wtorek, 7 października 2014

V Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów

Kilka zdjęć ze Spotkania Starych Samochodów / Few photos from old cars rally. 
Volkswagen Karmann
Audi Coupe S
Zrobiłam tylko kilka zdjęć ponieważ ubrałam się trochę niewygodnie..:)
I've done only few pics because I have dressed up a little bit uncomfortable..:)
 Oldsmobil 88

 Corvette Stingray 
 BMW 501/502
 Ford Mustang 
Cadillac Fleetwood
 Tatra 603
Spędziłam trochę czasu chodząc wokół Tatry..a potem w domu czytając o tych samochodach z Czechosłowacji. Nie zamierzam przepisywać tekstów z Wikipedii, ale kto ciekawy polecam zgooglowanie Tatry 87 a następnie Tatry 97..
Czy nie jest zaskakująco podobna to pewnego popularnego samochodu produkowanego w Niemczech?
Cóż ..kilka niezłych projektów powstało w Europie Wschodniej, ale spopularyzował te idee już ktoś inny..
I've spent a little bit more time walking around Tatra.. and at home I've spent a little bit more time reading about those cars from Czechoslovakia.
I'm not going to rewrite text from Wikipedia but who is curious I recommend to google car Tatra 87 and after try find Tatra 97.. Isn't it similar to some famous car produced in Germany?
Well.. some nice projects came into being in Eastern Europe but someone else popularized those ideas..
Poza tym to był miły rodzinny dzień - dziękuję wszystkim za towarzystwo!/Besides it was also nice family day - I would like to thanks all for companionship!

wtorek, 30 września 2014

Cropp Tattoo Konwent Katowice

Tatuaże są fajne, ale burleska lepsza! I to właśnie dlatego wybraliśmy się na konwent tatuażu do Katowic.
Tattoos are nice but burlesque is better!
So that's why we went on tattoo convention in Katowice.
Niesamowita Loulou D'vil miała dwa występy. Szkoda tylko że nie mogłam zobaczyć jej w jakimś ciemnym , dusznym klubie..
Amazing Loulou D'vil had two shows on Saturday. I wish that I didn't see her performance in some dark and stuffy club.. 
http://louloudvil.com/

http://www.buttercut.pl/Drugim wykonawcą w tym dniu była Aurelia Bernard - artystka cyrkowa.
Zaprezentowała cudowne akrobacje pod dachem Szybu Wilson. Pasowała idealnie do scenerii! 
Second performer in that day was Aurelia Bernard - circus artist.
She gave a wonderful show under roof of Szyb Wilson. She fit perfectly to scenery!

http://www.aureliebernard.com/
Loulou D'vil once more..

Aga - dzięki za towarzystwo/ thanks for companionship!

czwartek, 25 września 2014

The Art of Ride

Byliśmy na zeszłorocznej edycji i mamy dobre wspomnienia oraz fajne t shirty, więc nie możemy się doczekać tegorocznego The Art of Ride.
We were on the last year edition and we have good memories and also nice t shirts so we look forward on next The Art of Ride.


The Art of Ride. Motorcycle Film Festival in Ruda Śląska (Poland)!
The Art of Ride. Festiwal Filmów Motocyklowych w Rudzie Śląskiej.
17-18.10.2014 

https://pl-pl.facebook.com/theartofride 
http://www.theartofride.blogspot.com/ 

piątek, 19 września 2014

Rumunia 13-14


Jak zwykle chcieliśmy spać  na campingu, ale nie znaleźliśmy żadanego, więc kiedy zaczęło się ściemniać zatrzymaliśmy że zapytać o jakiś nocleg. Byliśmy zaskoczeni, kiedy zapytana o jakieś miejsce do spania osoba zaczęła płynnie mówić po niemiecku. Syn sołtysa wsiadł do auta i pojechał z nami, że pokazać nam mały hotel w okolicy. Właściciel hotelu również świetnie mówił po niemiecku...Dowiedziałam się, że miejscowość w której się zatrzymaliśmy ma niemiecka nazwę -Steierdorf (Anina)  i została założona przez Austriaków, a mama mojego rozmówcy jest Austriaczka a tata Rumunem, więc niemiecki zna z domu (jeśli dobrze zrozumiałam.. z moim niezbyt dobrym niemieckim:)

As usually we wanted to sleep on camping but we didn't find any. When started to getting dark we stopped and started looking for a place to stay
We were surprised when the person which we've asked about place to sleep started to speak fluent German. Son of village administrator took the car and went with us and show us some small hotel in neighbourhood. Owner of hotel also spoke fluent German...
I found out that the place we stopped has german name - Steierdorf (Anina)and was set up by Austrians and his mother was Austrian and his father was Romanian(if I understood correctly my interlocutor.. with my not so good German:)

Następnego dnia pojechaliśmy zobaczyć wodospad Bigăr.
Muszę powiedzieć, że po zdjęciach wodospadu jakie widziałam przed wyjazdem, byłam nieco rozczarowana. Wodospad największe wrażenie robi oglądany od dołu, a nie jest to możliwe.. No prawie nie jest gdyż jest to zabronione, ale niektórzy próbowali schodzić w dół:)

Next day we went to see  Bigăr  Waterfalls
Must say that after that what I saw on pics I was a little disappointed. Waterfall makes the biggest impression when it was watching from the bottom but it is (almost) impossible to see waterfall from such place (almost because it is not allowed but some people are trying to go down:)
Następnie pojechaliśmy do Eftimie Murgu zobaczyć urokliwą dolinę pełna młynów posiadających system poziomych kół.

Afterwards we went to  Eftimie Murgu to see charming valley of small water mills which have a horizontal wheel system.
Następna noc w Rumunii spędziliśmy na..holenderskim kempingu w Minis,  w regionie winnic niedaleko Arad. Tak..trzeba być nieustanie przygotowanym na zaskoczenie kiedy jest się w Rumunii:) Na kempingu byliśmy otoczeni przez uprzejmych i miłych Niemców i.. i przez porzadek!

Next night in Romania we spend on a dutch camping in Minis, a  winery region not far away from Arad. You should be always ready for surprise if you are in Romania..:)
We were surrounded by very polite and nice Germans and.. order!


Odwiedziliśmy także Arad, to piękne miasto! Tutaj też można znaleźć zaskakujące przykłady architektury secesyjnej, jak zwykle w Rumunii, nieco zapomniane.

We also visited Arad, it is a lovely city! There you could also find amazing examples Art Nouveau architecture, as usually in Romania a little bit forgotten
Jeździliśmy sobie po mieście i zauważyliśmy ludzi wskazujących nam drogę..chociaż nie pytaliśmy nikogo o to... Postanowiliśmy zobaczyć co nam ci ludzi wskazują i tak znaleźliśmy zlot motocyklowy w Rumunii:)

We were riding around city and we noticed people which was showing us a way...although we didn't ask about the way.. We decided to see what they are showing and it is how we found motorcycle rally in Romania:)
Starsza siostra mojej Suzi/ Older sister my Suzi
I ..to jest już koniec, druga podróż w Rumunii dobiegła końca..czas wracać do domu...
And.. this is the end, second trip in Romania is done...time to back home...
Zrobiłismy jeszcze przystanek na Węgrzech. W cenie kempingu był wstęp na kompleks basenów i na ciepłe źródła. Byłam w wielu miejscach, ale to był mój pierwszy raz w takim kompleksie i na basenie ze sztuczną falą.. :)

We made stop in Hungary. In price of camping was included ticket to complex of swimming pools and hot springs. I was in many places but it was my first time on such complex, on pool with (fake) waves... :)