poniedziałek, 5 września 2011

Norwegian epilogue

Norwegian epilog... norweski epilog...


We've met two times in Norway...first time on the way to Stavanger..short conversation of two traveling alone motorcyclists.

Second time..in Bergen ..standing at the red lights..

Spotkaliśmy się dwa razy w Norwegii...pierwszy raz w drodze do Stavanger...krótka konwersacja dwójki samotnie podróżujacych motocyklistów..

Drugi raz ..w Bergen.. stojąc na czerwonym świetle..

and after almost two month we've met again..in my home town:) Beat is in the return way to home atfer...5months of traveling on motorcycle in Europe!!!

i po prawie dwóch miesiacach spotykamy się znów..w moim rodzinnym mieście:) Beat jest w drodze powrotnej do domu po..5 miesiacach podróżowania na motocyklu po Europie!!!
It was great to meet again and to talk about our trips! Of course my journey is really modest one..comparing to his one!

Super było się spotkać i pogadać o naszych podrózach!Oczywiscie moja podróz jest naprawdę skromna ..w porównaniu do jego!