czwartek, 24 grudnia 2015

wtorek, 22 grudnia 2015

Spotkanie na szczycie

...spotkanie na szczycie i/lub zderzenie kultur..(?!) Słoń podróżuje, jak niegdyś pewien krasnal, i przesyła pozdrowienia :)
..meeting on summit and/or culture clash..(?) An elephant travels, like formerly some dwarf , and sends greetings:)

sobota, 19 grudnia 2015

Mikołaj 2

..a u podnóża góry .. Święty Mikołaj może z łatwośćią jeździć na motocyklu!
..and at the foot of the mountain.. Santa Claus can easily ride a motorcycle!
Tutaj wspierany przez renifery  ..może jest to dobry pomysł dla naszej polskiej parady - "ścigani" powinni być przebrani za renifery!
Here support by reindeers or something like that..maybe it is a good idea for our polish parade - "quarries"  should be dressed up as reindeers!

czwartek, 17 grudnia 2015

niedziela, 6 grudnia 2015

sobota, 28 listopada 2015

wtorek, 24 listopada 2015

Zimowy poranek


 Lubię tę prostą i czytelną linię cienia, który przykrywa lub odsłania doliny, wioski ..
I like this straight and clear line of shadow, which cover or uncover valleys, villages..
Czasami dzielę się tego rodzaju zdjęciami z przyjaciółmi i zazwyczaj odpisują mi, że jest to nierealne, że to jest jak fototapety ..
ale muszę przyznać, że dla mnie, nawet stojąc tutaj, podziwiając krajobraz, wydaje mi się to zupełnie nierealne ..
Sometimes I share those kind of photos with friends and usually they use to write me back that it is unreal, that it is like photo wallpaper..
but I have to admit, that for me, even standing here, watching the landscape it seems to be.. completely unreal

niedziela, 25 października 2015

Bern

Lubię moje wioskowe życie, więc potrzebuję naprawdę dobrego powodu, żeby wioskę porzucić i pojechać zwiedzać inne części Szwajcarii.
I like my village life, so I need a really good reason to leave it and to go visit other part of Switzerland.
Tym razem powodem były...wybory w Polsce. Aby zagłosować musiałam jechać do Berna, nieformalnej stolicy Szwajcarii, jak mi wiadomo Szwajcaria nie posiada stolicy, ale Bern jest siedzibą rządu i ambasad.
This time the reason was.. election in Poland. To vote I had to go to Bern, informal capital city, as I know Switzerland does not have capital city, but Bern is a headquarter of the government and embassies.
Pierogi!
Announcement about the shop with polish food, which will be open during Sunday, because of the election in Poland.. 

Confoederatio Helvetica, dlatego znajdujemy skrót CH na szwajcarskich samochodach itp.
Confoederatio Helvetica, that's why we find abbreviation CH on swiss cars etc.


Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku miałam czas na spacer, przyjemny jesienny spacer z gorącymi kasztanami w ręku.
After fulfilled civic duty I had time for a walk, nice autumn walk with hot chestnuts in hand.

Einstein House - Albert Einstein mieszkał tutaj ze swoją rodziną między 1903-05.
Einstein House - Albert Einstein lived here with his family between 1903-05.

Niesamowite rzeźby z głównego portalu katedry, Sąd Ostateczny
Amazing sculptures from the main portal on cathedral, Last Judgment
Bern, miasto z niedźwiedziem w herbie, w mojej opinii, z niedźwiedziem ze złamaną łapą..
Bern, city with the bear in coat of arms, in my opinion, with the bear with broken paw..
..posiada też prawdziwe miski, na brzegu rzeki znajduję się wybieg dla niedźwiedzi. Myślałam, że ten sztuczny będzie jedynym jakiego zobaczę...
...has also real teddy bears, on the bend of the river is a bear-park. I thought that this artificial one, would be the only bear, that I could see...
.. ale był jeden..
..but there was one..
tak.. jestem też i nadal zdumiona liczbą niskich, szybkich i drogich samochodów w Szwajcarii ..
yeah....I'm also and still astonished at the number of low, fast and expensive cars in Switzerland..