poniedziałek, 5 grudnia 2011

Motomikołaje

4th of December, but still without snow so this year I can take my Suzi on the parade and this time she will be as the moose
4 grudnia, ale wciąz bez śniegu, więc w tym roku mogę zabrać moją Suzi na paradę i tym razem ona będzie jako łoś
 ..well .. it is hard to recognize friends..today all looks the same
..coż.. trudno rozpoznać znajomych..dziś wszyscy wygladają tak samo

about 80 motorcycles..and almost 400 children from children's home waiting for gifts
ok 80 motocykli ..i 400 dzieci z domów dziecka czekających na prezentyas usually great charity action prepared by Association of Donors of Smile and motorcyclists from silesian forum
jak zwykle świetna akcja dobroczynna przygotowana przez Stowarzyszenie Dawców Uśmiechu i motocylistów ze śląskiego forum

środa, 16 listopada 2011

the girl with(out) motorcycle"Reise Reise, Seemannreise, und die Wellen weinen leise" Rammstein 

roar of the waves..

szum fal..

niedziela, 13 listopada 2011

working Saturdaybefore /przed...

after/ po...
 

outfit of the day - blouse from the kind " night walk with the dog" or "garage/basement cleaning" and absolute "must-have" in this season .. yellow gloves :)

strój dnia - bluza z rodzaju " nocny spacer z psem" lub " sprzątanie garażu/piwnic" i absolutny "must-have" w tym sezonie ...żółte rekawice:)

niedziela, 6 listopada 2011

niedziela, 30 października 2011

autumn "walk"autumn "walk" ... recorded / jesienny "spacer"... nagrywany

wtorek, 25 października 2011

new blog "Już tak mam"

How to translate "już tak mam".... maybe"I have simply like this".. (!?)
There is a funny story connected with this name of the blog...if you would like to get know - ask me!
Anyway..my friend Kluska started to write the blog..and first of all she started her big trip!
Good luck! :)
Jak ktoś potrafii ładniej przetłumaczyć "już tak mam" na angielski to czekam na sugestie!:)
Jest dość zabawan historia związana z nazwą tego bloga..jesli chcesz się dowiedzieć..zapytaj mnie!
Tak czy owak..moja koleżanka Kluska zaczęła pisać bloga..a przede wszytskim zaczęła swoją wielka podrózż!
Powodzenia! :)
http://juztakmam.blogspot.com/

wtorek, 18 października 2011

Norwegian epilogue 2

guys from England


We've met on a ferry to Norway.. David was travelling with friends on motorcycles.A short chat about journeys and motorcycles. We've exchanged emails. We've wrote to each other a little bit about our experiences in Norway. Now I get from him package..with movies from his earlier trips! What a surprice! Such things make me feel that I'm still in my journey! Thanks a lot David!


Spotkaliśmy się na promie do Norwegii... David podróżował z przyjaciółmi na motocyklach.
Krótka rozmowa o podróżach i motocyklach. Wymieniliśmy się mailami.
Trochę pisaliśmy o naszych norweskich przeżyciach. A teraz dostaję przesyłkę..z filmami z poprzednich wypraw Davida!Ale niespodzianka! Takie rzeczy sprawiają, że czuję jakbym nadal była w mojej podrózy! Dzięki David!

czwartek, 13 października 2011

end of the season

better late than never...
lepiej pózno niż wcale...


..Suzi visited Chudów.. on Thursday!

.. Suzi odwiedziła Chudów... w czwartek!


Monika cooks... well, almost:)

Monika gotuje.. no prawie:)
Thanks girls for this lovely ride..It was beautiful and warm...and dry evening! Buhaha

Dzięki dziewczyny za tę piękna jazdę.. To był piękny i ciepły.. i suchy wieczór! Buhaha

poniedziałek, 5 września 2011

Norwegian epilogue

Norwegian epilog... norweski epilog...


We've met two times in Norway...first time on the way to Stavanger..short conversation of two traveling alone motorcyclists.

Second time..in Bergen ..standing at the red lights..

Spotkaliśmy się dwa razy w Norwegii...pierwszy raz w drodze do Stavanger...krótka konwersacja dwójki samotnie podróżujacych motocyklistów..

Drugi raz ..w Bergen.. stojąc na czerwonym świetle..

and after almost two month we've met again..in my home town:) Beat is in the return way to home atfer...5months of traveling on motorcycle in Europe!!!

i po prawie dwóch miesiacach spotykamy się znów..w moim rodzinnym mieście:) Beat jest w drodze powrotnej do domu po..5 miesiacach podróżowania na motocyklu po Europie!!!
It was great to meet again and to talk about our trips! Of course my journey is really modest one..comparing to his one!

Super było się spotkać i pogadać o naszych podrózach!Oczywiscie moja podróz jest naprawdę skromna ..w porównaniu do jego!