wtorek, 26 listopada 2013

Motogringos - a new blog

Nowy blog w mieście - dwie osoby, dwa motocykle i.. droga donikąd:)
Brud, gorąc i spanie w rowie -prawdziwy hardcore czyli Madzik i Artek w Ameryce Południowej - kto zainteresowany - link do ich bloga poniżej oraz po prawej stronie na liście blogów. Uważajcie na siebie!!!
A new blog in town - two person, two motorcycles and ..a road to nowhere:)
Dirt, hot and sleeping in a ditch - real hardcore so it means Madzik and Artek in South America - who is interested - link to their blog below and also on the right side on my list of blogs. Take care!!!

Hmm ..jak sobie przypominam to ktoś chyba śmiał się kiedyś z mojego bloga..cóż..na każdego przyjdzie pora..na założenie bloga:) Piszcie wytrwale! Powodzenia!
Hmm..as I remember someone once was laughing at my blog...well.. for everyone is a time to set up a blog:) Be persistent! Good luck!!!
http://motogringos.blogspot.com/

niedziela, 10 listopada 2013

jaskółka na motocyklu / swallow on motorcycle


Jaskółki na motocyklu, ale nie takie ćwiczenie.. tylko...
Swallow on motorcycle but not such exercises..
 ..mój urodzinowy prezent od chłopaka - pas nerkowy z indywidualnym wzorem (który pasuje do motocykla oczywiście!:)
...my lovely birthday gift from my boyfriend - warm belt on kidney with individual design (which suits to bike.:)
Pas uszyła moja koleżanka Armor. Możecie u niej zamówić pasy we wszystkich kolorach
 i wzorach!
Belt was made by my friend Armor. You can order a belt in all kinds of colors and patterns!
...i babeczki..po przejażdżce motocyklowej ..mam nadzieję, że im się podobało:)
...and the cupcakes..after motorcycle ride..I hope that they liked it:)czwartek, 17 października 2013

Syrena Sport

Oto powód naszej wycieczki na SSSS ( Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów) - chcieliśmy zobaczyć replikę Syreny Sport! 

And that is why we went on SSSS ( Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów) - we wanted to see replica of Syrena Sport!

 
Historia tego samochodu jest dość niezwykła - prototyp został zbudowany w Polsce pod koniec lat 50tych, został zaprezentowany 1 maja 1960 roku, ale mimo wielu pozytywnych opinii nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Ostatecznie, kilka lat później (jedyny istniejący) prototyp został zniszczony ( w dość niewyjaśnionych okolicznościach )
Obecnie podjęto kilka prób rekonstrukcji Syreny Sport i oto jedna z nich.
 

History of that car is quite amazing - prototype was built in Poland in about end of 50s, car was showed on the 1st of May in 1960 but despite very positive opinion of the car it never came to massive production. Finally a few years later (the one and only ) prototype was destroyed ( in a quite unexplained circumstances).
Nowdays there were a several attempts of reconstruction of Syrena Sport and this is one of that.
                          


niedziela, 13 października 2013

I Śląski Zlot Samochodów Zabytkowych- Oldtimers Garage

Kilka zdjęć ze zlotu (Pierwszy Śląski Zlot Samochodów Zabytkowych- Oldtimers Garage) jaki odbył się parę tygodni temu.. cóż, ostatnio miałam parę innych rzeczy do roboty, jak np. praca...ale teraz postaram się uzupełnić bloga:)
Some photos from the rally (First Silesian Rally Historic Cars - Oldtimers Garage) which took place few weeks ago.. well, lately I had some other things to do like for exapmle - work ..but now I try to update my blog:)


poniedziałek, 9 września 2013

wtorek, 27 sierpnia 2013

Romania 14


W drodze powrotnej do domu przypadkowo trafiliśmy na pokazy lotnicze.
On the way back home we by accident run across airshow. 

Jako pewnego rodzaju podsumowanie mogę powiedzieć, że gorąco polecam Rumunie!
Nie bójcie się .. pokochacie Rumunię:)
As some kind of summary I can only say that I highly recommended Romania!
Do not affraid...you will love Romania!:)

Romania 13-14

No i ostatnie godziny w Rumunii.. jak zwykle wysyłamy kartki w ostatni dzień 
And last hours in Romania..as usually we send postcards in last day..

Ostatnie domki i ostatnie lody od Betty Ice..i jesteśmy na Węgrzech 
Last houses and last ice creams from Betty Ice.. and we are in Hungary

 Zdecydowaliśmy się zostać 40 km od Tokaja na kempingu polecanym przez polską parę, którą spotkaliśmy w Rumuni ( miejscowość Pere, Hernad-Party, ok 11 Euro za dwie osoby).
We decided to stay 40 km from Tokaj on a camping recommended by polish couple that we met in Romania. Nice place near to river.( village Pere, Hernad-Party).Popołudnie spędziliśmy na kajaku, a wieczór  z czymś co kupiliśmy w Rumunii i z czymś  co kupiliśmy w Tokaju...
Afternoon we spend on the canoe and evening with something what we bought in Romania and something what we bought in Tokaj...


Na koniec chciałabym się podzielić książka.. fantastycznie było mieć ją ze sobą i czytać ją w tych wszystkich miejscach. Chcę też podziękować za miły sen ..na świetniej poduszce..:)
On the end I would like share with nice book..it was great to have it there and read it in all those places. And I would like to thank for a nice sleep  on the great pillow..:)

Romania 11-12

Następne dwa dni spędziliśmy w okolicy Turdy. Chcieliśmy się zatrzymać na kemping koło wąwozu Turda (Cheile Turzii ) ale przyjechaliśmy późno i nie mogliśmy znaleźć kempingu w ciemnościach a zaczynała się burza, wiec zatrzymaliśmy się w pensjonacie (pensjonat Laura, 90RON za pokój).
Kolejnego dnia zmieniliśmy miejsce..znaleźliśmy kemping - musieliśmy jechać przez pola ale było warto. Mieliśmy piękny widok!
Next two days we spent near Turda. We wanted to stay on a camping near to canyon Turda (Cheile Turzii) but we came late and we could find camping in darkness and storm was started...so we stoped in pension. Next day we change place..we found camping - we had to go through field but it was worth it. We had a place with lovely view.
widok na Petrestii de Jos z pensjonatu
view on a village Petrestii de Jos from Pension
i widok na kanion od strony Petrestii de Jos
and the view on the canyon from side Petrestii de Jos
Salina Turda jest kopalnią soli w Turdzie. Na dnie kopalni znajdują się liczne atrakcje.. łodzie, mini golf, itd.
Salina Turda is a salt mine situated in Turda. On the bottom of salt mine are situated
numerous attraction ..boats, mini golf, etc.
 


Ostatni wieczór w Rumunii spędziliśmy wędrując w kanonie Turda ( Cheile Turzii )..
Last evening in Romania we spent on walking in canyon Turda (Cheile Turzii )..
 i obudziliśmy się z takim widokiem..
and woke up with such view..