środa, 22 października 2014

The Art of Ride, Ruda Śląska

                          

  Tym razem spędziliśmy dwa wieczory w Rudzie Śląskiej. Na rozgrzewkę impreza w Druid Pub 
i prezentacja z samotnej podróży Pawła Noconia - "Irbis Mongolia Expedition 2013".

 This time we spent two evenings in Ruda Śląska. On warm-up event in Druid Pub and presentation of lonely trip of Paweł Nocoń -  "Irbis Mongolia Expedition 2013".

Drugiego dnia festiwalu obejrzeliśmy kilka filmów w Kinie Patria. Pierwszym był "Why We Ride", później "Moto The Movie 5" a na koniec "Droga Wolna" autorstwa Moto Project Freedom.

On second day we saw few movies in Cinema Patria. First was "Why We Ride", after "Moto The Movie 5" and on the end "Droga Wolna" made by Moto Project Freedom.
 Muszę przyznać, że właśnie ten ostatni film wydawał się najciekawszym punktem programu. Dwa pierwsze filmy to świetnie zrobione zagraniczne produkcje z perfekcyjnymi zdjęciami, ale na tle filmu "Droga Wolna" wydają się dość trywialne.
Oczywiście to moja subiektywna opinia wynikająca z tego, że film o polskich motocyklistach podróżujących na wschód jest mi po prostu bliższy. Jeżdżenie w deszczu, mozolne gromadzenie funduszy na wyjazd,poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest wolność.. to znajome uczucie, znajome bardziej niż oglądanie w zwolnionym tempie amerykańskich motocyklistów w pełnym słońcu.

Tak więc ..jeśli ktoś ma możliwość obejrzenia "Droga Wolna" to gorąco polecam. W filmie można odnaleźć ducha książek Andrzeja Stasiuka, tę próbę opisu ulotnego stanu "bycia w podróży". I..jeśli dobrze zrozumiałam..film powstał ze środków własnych, więc podziwiam!

I have to say that this last event seems to be the most interesting.Those two first movies are well done foreign productions with perfectly done photo shoots but on the background of "Droga Wolna" both those movies seem to be very trivial.
Of course it is my subjective opinion, opinion resulting from that that polish movie about trip of polish motorcyclists on East is closer to me.
Riding in rainy weather, strenuous searching for funds for a trip.. this is a familiar feeling, more than watching american motorcylists riding in sunny weather in slow motion.
So..if you will be able to see Droga Wolna I can recommend.  There you can find spirit of Andrzej Stasiuk books, this attempt to describe this faint state of "being in travel" . 

And ...if I understood good this movie is made from their own funds, so I admire!
 
 Kiedy oglądałam film "Why We Ride" myślałam o jakieś polskiej wersji, odpowiedzi zrealizowanej w podobnej formule. Może istnieje już taki film mówiący o polskiej historii sportów motocyklowych, 
o środowisku motocyklistów...a może ktoś nakręci taki film..

 When I was watching "Why We Ride" I was thinking about some polish version, polish answer in similar canon. Maybe there is such movie about history of polish motorcycle sport, about motorcyclists milieu.. 
or maybe someone is going to do such movie...
 Lambretta Klub Polska
The Art of Ride to, jak zawsze, także spotkanie motocyklowych entuzjastów w swobodnej atmosferze... :)
The Art of Ride, as usually, is also meeting motorcycle enthusiasts in freely atmosphere... :)

wtorek, 7 października 2014

V Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów

Kilka zdjęć ze Spotkania Starych Samochodów / Few photos from old cars rally. 
Volkswagen Karmann
Audi Coupe S
Zrobiłam tylko kilka zdjęć ponieważ ubrałam się trochę niewygodnie..:)
I've done only few pics because I have dressed up a little bit uncomfortable..:)
 Oldsmobil 88

 Corvette Stingray 
 BMW 501/502
 Ford Mustang 
Cadillac Fleetwood
 Tatra 603
Spędziłam trochę czasu chodząc wokół Tatry..a potem w domu czytając o tych samochodach z Czechosłowacji. Nie zamierzam przepisywać tekstów z Wikipedii, ale kto ciekawy polecam zgooglowanie Tatry 87 a następnie Tatry 97..
Czy nie jest zaskakująco podobna to pewnego popularnego samochodu produkowanego w Niemczech?
Cóż ..kilka niezłych projektów powstało w Europie Wschodniej, ale spopularyzował te idee już ktoś inny..
I've spent a little bit more time walking around Tatra.. and at home I've spent a little bit more time reading about those cars from Czechoslovakia.
I'm not going to rewrite text from Wikipedia but who is curious I recommend to google car Tatra 87 and after try find Tatra 97.. Isn't it similar to some famous car produced in Germany?
Well.. some nice projects came into being in Eastern Europe but someone else popularized those ideas..
Poza tym to był miły rodzinny dzień - dziękuję wszystkim za towarzystwo!/Besides it was also nice family day - I would like to thanks all for companionship!