czwartek, 17 października 2013

Syrena Sport

Oto powód naszej wycieczki na SSSS ( Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów) - chcieliśmy zobaczyć replikę Syreny Sport! 

And that is why we went on SSSS ( Sosnowieckie Spotkanie Starych Samochodów) - we wanted to see replica of Syrena Sport!

 
Historia tego samochodu jest dość niezwykła - prototyp został zbudowany w Polsce pod koniec lat 50tych, został zaprezentowany 1 maja 1960 roku, ale mimo wielu pozytywnych opinii nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Ostatecznie, kilka lat później (jedyny istniejący) prototyp został zniszczony ( w dość niewyjaśnionych okolicznościach )
Obecnie podjęto kilka prób rekonstrukcji Syreny Sport i oto jedna z nich.
 

History of that car is quite amazing - prototype was built in Poland in about end of 50s, car was showed on the 1st of May in 1960 but despite very positive opinion of the car it never came to massive production. Finally a few years later (the one and only ) prototype was destroyed ( in a quite unexplained circumstances).
Nowdays there were a several attempts of reconstruction of Syrena Sport and this is one of that.
                          


niedziela, 13 października 2013

I Śląski Zlot Samochodów Zabytkowych- Oldtimers Garage

Kilka zdjęć ze zlotu (Pierwszy Śląski Zlot Samochodów Zabytkowych- Oldtimers Garage) jaki odbył się parę tygodni temu.. cóż, ostatnio miałam parę innych rzeczy do roboty, jak np. praca...ale teraz postaram się uzupełnić bloga:)
Some photos from the rally (First Silesian Rally Historic Cars - Oldtimers Garage) which took place few weeks ago.. well, lately I had some other things to do like for exapmle - work ..but now I try to update my blog:)