poniedziałek, 11 marca 2013

Kolosy (za) 2012

Kolejne "Kolosy" - 15 Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni.
Next "Kolosy"- 15th National Meeting of Sailors, Alpinists and Travelers in Gdynia.
Tym razem znaleźliśmy w programi tylko dwie relacje z podróży na motocyklach. Dwie zupełnie różne historie, jedna relacja z podroży doświadczonego motocyklisty a druga.. z podroży totalnie niedoświadczonego, który własnie zdał egzamin.
This time we've found in program only two stories from trip on motorcycles.Completely different stories, one relation from the trip of the experienced motorcyclist
and second.. from the trip totaly inexperienced motorcyclist who just passed exam.

Ernest Jóźwik in West Africa
http://wagadugu2012.pl/o-wyprawie-2/
i Adrian Krysztofinski który zamienił rower na motocykl..:)
and Adrian Krysztofinski who changed bike for motorcycle :)
http://www.panamericana.pl/widok z naszego "apartamentu"..tym razem nie udału się zamieszkać na najwyższych piętrach:) view from our "suite".. this time we didn't get those on the top level:)

hala rano, na pół godziny przed rozpoczęciem..i w środku dnia / hall in the morning,half a hour before start.. and in the middle of the day

Spotkanie zakończyło się niespodziewanym atakiem zimy/ Meeting ended with unexpected attack of winter
Dziękuje ekipie za miłe 3 dni w Gdyni, chłopakom za kwiaty i Juanicie za wycieczkę do Gdańska:)
Niestety Kolosy odbyły się w cieniu tragedii na Broad Peak..wielki sukces zmienił się w ogromny smutek...

http://www.youtube.com/watch?v=SMVCglNyCwA


Thanks for the crew for those nice 3 days in Gdynia, for guys for flowers and thanks for Juanita for the trip to Gdańsk:)
Unfortunatly Kolosy took place in the shade of tradegy on the Broad Peak..big succes changed into unutterable sadness..

http://www.youtube.com/watch?v=SMVCglNyCwA

środa, 6 marca 2013

ladiesmotorrumble.blogspot.com

Dla wszystkich tych ktorzy nie posiadają profilu na Facebooku dziewczyny przygotowały bloga.
Tak więc możecie obserwować bloga i tam śledziś nowe informacje!
For all those who don't have profile on Facebook girls prepared a blog. You can also observe this blog and to follow new information!
http://ladiesmotorrumble.blogspot.com/  
W miniony weekend miałam okazje poznać dziewczyny, którę będę organizować Ladies Motor Rumble w czerwcu. Dziewczyny są bardzo podekscytowane, bo to ich..pierwszy raz:)  i mają nadzieję zobaczyć wiele dziewczyn na motocyklach w Starej Stajni koło Poznania! Last weekend I had opportunity to meet girls which are going to prepare Ladies Motor Rumble in June. They are quite excited because this is their ..first time:) an they look forward to see a lots of girls on motorcycles in Old Stable near Poznań!